fun88 sportsbook

 

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ทราบว่า บริษัทอาจมีการใช้งานคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในเว็บเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพื่อจดจำลักษณะการใช้งาน เพื่อประสบการณ์ที่ดีของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ในบางครั้งบริษัทอาจจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการดังกล่าวซึ่งอาจต้องใช้อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถตั้งค่าคุกกี้ได้ว่าจะยอมรับ หรือปฏิเสธ การให้คุกกี้ทำการวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ และสามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บไซต์ เช่น IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ประเภทของเบราว์เซอร์ และระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ วันที่ และเวลาเข้าสู่เว็บไซต์ ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชม และระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม
ประเภท และการทำงานของคุกกี้

1. คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ได้ทุกส่วน โดยคุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บ และลบออกหลังจากท่านออกจากเว็บไซต์

2. คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน จะช่วยให้สามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของผู้เยี่ยมชมนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และสามารถนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

3. คุกกี้ประเภทการทำงาน ใช้จดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะใช้งานในเว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในคราวที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์เดิมอีกครั้ง สิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้นั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชม และจุดสนใจของท่าน ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

การตั้งค่าคุกกี้
ท่านสามารถปรับแต่ง หรือลบคุกกี้ได้ตามความประสงค์ของท่าน โดยศึกษาวิธีการต่างๆ ที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้
การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
บริษัทอาจทบทวน และเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ในอนาคตเพื่อพัฒนาให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
fun88 live casino m88 cá cược trực tuyến châu á cá cược trực tuyến trang cá cược trực tuyến 78win trang cá cược trực tu